Aktuality v evidovaní tržieb v podnikateľskom prostredí

K najaktuálnejším témam v podnikateľskom prostredí v súčasnosti je povinnosť prejsť z elektronických registračných pokladníc na on-line pokladnice, tzv. e-kasu u všetkých podnikateľských subjektov, ktoré svoje prijaté tržby v hotovosti (alebo prostredníctvom platobných terminálov platby kartou) za predaný tovar alebo poskytnutú službu budú musieť evidovať prostredníctvom e-kasy od 1. júla 2019. Napriek snahám o odloženie účinnosti tejto povinnosti sa nedá predpokladať, že by sa tak stalo a pôvodný termín s najväčšou pravdepodobnosťou zostane 1. júl. E-kasa predstavuje on-line pripojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. Túto povinnosť ustanovuje zákon č. 368/2018 Z. z. a zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.