Archívy Blog - ÚČTOkomplet

Blog

9
Mar

Majetok – účtovné a daňové odpisovanie

Termín a miesto konania 26. 4. 2017, sféra, a. s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava Lektor Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca, odborník z praxe Obsah seminára Majetok obstaraný formou finančného prenájmu Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu Predčasné odkúpenie predmetu lízingu Postúpenie…

9
Mar

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2017

Termín a miesto konania 7. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava 19. 4. 2017, KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice Lektor Júlia Pšenková – špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a…

9
Mar

Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017

Termín a miesto konania 7. 3. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislav 13. 3. 2017, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina Lektor Ing. Silvia Karelová – pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na…

9
Mar

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Termín a miesto konania 5. 4. 2017, Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica 6. 4. 2017, KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice Lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Obsah seminára Náležitosti faktúry z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)…

9
Mar

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Termín a miesto konania 11. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava Lektor JUDr. Marcela Macová, PhD.  Obsah seminára Identifikácia informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov a i. Spracúvanie osobných údajov…