Archívy Blog - Stránka 2 z 5 - ÚČTOkomplet

Blog

9
Mar

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Termín a miesto konania 4. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava 25. 4. 2017, Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica 27. 4. 2017, TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad Lektor Ing. Vladimír Ozimý Obsah seminára Vymedzenie prevádzkarne na účely dane z príjmov a daň  z pridanej hodnoty Definícia…

8
Mar

Komplexný pohľad na pracovný pomer

Termín a miesto konania 14. 3. 2017, sféra, a.s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava Lektor JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová Obsah seminára Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, čiastočne skončenie pracovného pomeru, spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnanca Predzmluvné vzťahy Uzavretie pracovnej zmluvy, jej…

8
Mar

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Termín a miesto konania 26. 4. 2017, sféra, a.s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava Lektor Júlia Pšenková – odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody Obsah seminára Jednotlivé typy dohôd, ich základná charakteristika Zákonník práce a dohody Doba trvania dohody Minimálna odmena na dohodu Prekážky v práci,…

8
Mar

DPH

DPH – praktické vypĺňanie tlačív daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu a súvisiacich dokladov Termín a miesto konania 28. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava Lektor Ing. Vladimír Ozimý Obsah seminára S charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým sa naučíte prakticky vypĺňať tlačivá Daňového priznania k DPH, Súhrnného výkazu, Kontrolného výkazu, ako…

20
Sep

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS Termín a miesto konania 19. 10. – 21. 10. 2016, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava Lektor Ing. Mária Cvečková – Audítorka od roku 2003, členka Slovenskej komory audítorov, má aktívne členstvo v pracovných komisiách. Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov…