Časové rozlišovanie nákladov a výnosov v účtovníctve podnikateľov (2. časť)

Prvá časť príspevku bola zameraná na podstatu a význam časového rozlíšenia nákladov a výnosov a účtovanie časového rozlíšenia nákladov. V druhej časti príspevku sa budeme venovať účtovaniu časového rozlíšenia výnosov a poukážeme na osobitosti účtovania a vykazovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov v jednotlivých veľkostných skupinách podnikateľských účtovných jednotiek. Časové rozlíšenie výnosov Prehľad časového rozlíšenia výnosov a príjmov vo vzťahu k bežnému účtovnému obdobiu a nasledujúcemu (budúcemu) účtovnému obdobiu uvádzame v tabuľke 2: Tab. 2 Časové rozlíšenie výnosov Časové rozlíšenie výnosov Bežné účtovné obdobie Budúce účtovné obdobie  Podstata Výnosy budúcich účtovných období príjem výnos…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.