Časové rozlišovanie nákladov a výnosov v účtovníctve podnikateľov (1. časť)

účtovníctva podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  je aj  účtovanie o nákladoch a výnosoch v bežnom účtovníctve a ich vykazovanie v účtovnej závierke. V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje samostatne o  a samostatne o príjmoch a výdavkoch. Účtovné prípady, pri ktorých vznikajú náklady a výnosy, sú účtovné prípady s vplyvom na výsledok hospodárenia. Náklady  a  výdavky, výnosy a príjmy nemusia vznikať v rovnakom účtovnom období. Dôsledkom tejto skutočnosti je vznik časového nesúladu medzi vznikom nákladov a výdavkov a vznik časového nesúladu medzi vznikom výnosov a príjmov, ktoré môžu vznikať v rôznych účtovných obdobiach.  Účtovná jednotka musí postupovať podľa zákona o účtovníctve a účtovať a vykazovať náklady a výnosy…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.