Cestovné náhrady zamestnancov (1. časť)

Podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v súvislosti s plnením svojich úloh často vysielajú svojich zamestnancov za pracovné cesty v tuzemsku i do zahraničia. Zamestnávateľom i zamestnancom pritom vznikajú výdavky predovšetkým na dopravu, stravovanie, ubytovanie a iné výdavky spojené s pracovnou cestou. Pre vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, uhrádzanie a zúčtovanie  výdavkov spojených s pracovnou cestou platia zákonmi stanovené pravidlá. Oblasť cestovných náhrad upravujú tieto právne predpisy: zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.