Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Termín a miesto konania

28. 9. 2016, sféra, a. s., Twin City, 811 08 Bratislava

Lektor

Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Obsah seminára

 • Cestovné náhrady zamestnancov, štatutárov, iných osôb
 •  Pravidelné pracovisko na účely cestovných náhrad
 • Tuzemské pracovné cesty
 • Zahraničné pracovné cesty
 •  Stravné, vreckové , náklady na cestu, ubytovanie, ostatné nevyhnutné výdavky
 • Poistenie liečebných nákladov
 • Paušálne výdavky na cestovné
 • Preddavky na pracovné cesty
 • Vylúčenie súbehu náhrad
 • Použitie súkromného motorového vozidla
 • Daňový a odvodový dopad pre zamestnanca a zamestnávateľa
 • Proces administrácie pracovnej cesty, formuláre

Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

 

Cena seminára  bez DPH   s DPH
 Členovia SKCú  50 eur  60 eur
 Verejnosť  60 eur  72 eur
 Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
 Údaje pre platbu   
 Číslo účtu:  SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
 Variabilný symbol:  28092016 
Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 


Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

5 − five =