Cezhraničné dodávky medzi daňovými subjektami zo SR a daňovými subjektami zo štátov EÚ

Služby a tovary dodané do iného členského štátu  daňovému subjektu z iného členského štátu Ak platiteľ dodá služby (služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH), pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH a usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku, ale v štáte príjemcu služby. To znamená, že pokiaľ platiteľ v SR vykoná napríklad práce na hnuteľnom majetku (napríklad nejaká oprava), prekladateľské, tlmočnícke práce atď.  pre zahraničnú osobu registrovanú pre daň v Nemecku, miesto dodania sa určí podľa §…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.