Čo priniesla novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov?

Opatrením Ministerstva financií SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 bolo novelizované opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Novela je účinná od 1.1.2018 a nadväzuje najmä na nové ustanovenia Obchodného zákonníka a Zákona o účtovníctve týkajúce kapitálového fondu z príspevkov. 1. Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov (doplnenie §2 ods.3)  V rámci § 2 bol doplnený nový odsek 3, ktorý definuje deň uskutočnenia účtovného prípadu v prípade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, ako deň splatenia príspevku, v prípade nepeňažného príspevku je to…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.