Ďalšie povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Je tiež povinný vyhotovovať faktúry, uchovávať ich, dodržiavať zdaňovacie obdobie, podávať daňové priznania a platiť daň, ako aj odpočítať nadmerný odpočet – ak vznikol. Nadmerným odpočtom sa podľa príslušného zákona rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru. Ďalej je povinný kontrolný výkaz a súhrnný výkaz. V…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.