Daň z motorových vozidiel – zmeny od 1. Januára 2015

K 1. januáru 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel). Ide o nový zákon, ktorý od roku 2015 bude upravovať pravidlá zdaňovania pre daňovníkov dane z motorových vozidiel. V podstate ide o významnú zmenu v sústave daní Slovenskej republiky, nakoľko do 31. decembra 2014, bola úprava dane z motorových vozidiel súčasťou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (jedenásta časť), čo znamená že išlo o miestnu daň, výnos z ktorej bol príjmom príslušného vyššieho územného…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.