Daň z pridanej hodnoty od 1. januára 2017

Národná rada SR prijala 12. októbra 2016 zákon č. 297/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty nadobúda účinnosť 31. decembra 2016, okrem čl. I bodov 1 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. V príspevku sa budeme venovať zmenám, ktoré priniesla táto novela. 1. Uplatnenie…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.