Daň z pridanej hodnoty – zmeny od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 8. júla 2014 zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Časť tohto zákona nadobudla účinnosť 1. 10. 2014, časť nadobudla 1. 1.2015 a časť nadobudne 1. 7. 2015. V príspevku sa zameriame na tú časť novely a jej najdôležitejšie zmeny, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2015. Ide o tieto zmeny: Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podá žiadosť o registráciu buď povinne (§4 ods. 1) alebo dobrovoľne (§4 ods. 2), je zdaniteľnou osobu a nie je…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.