Daňová povinnosť v súvislosti s predajom a prenájmom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v roku 2017

Všeobecné informácie v súvislosti s predajom nehnuteľností Problematiku zdanenia príjmu v súvislosti s predajom a rovnako aj príjmu z prenájmu nehnuteľnosti nadobudnutej dedením upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“), a to § 3 ods. 2 písm. a) – predmet dane § 6 – Príjmy z podnikania , z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu § 8 – Ostatné príjmy § 9 – Príjmy oslobodené od dane. Pri nadobúdaní nehnuteľností dedením treba pamätať na skutočnosť, že pri…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.