Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty a súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty- zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 07. decembra 2017 schválila zákon 334/2017 Z. z., ktorým sa novelizuje, teda mení a dopĺňa, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) s účinnosťou od 01. januára 2018. Nadväzne na novelu zákona o DPH Ministerstvo financií Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. januára 2018: ustanovilo vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (Opatrenie č. MF/016923/2017-731 uverejnené vo FS 20/2017), vydalo nové poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (Oznámenie MF SR č. MF/016923/2017-731 uverejnené vo FS 22/2017), vydalo nové poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k dani…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.