Deriváty v účtovníctve podnikateľských subjektov

Úvod Podnikateľské subjekty sa pri svojej činnosti stretávajú s mnohými druhmi finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa snažia zabezpečovať svoju činnosť a na konci účtovného obdobia prezentovať kladný výsledok hospodárenia. Pod finančné nástroje zahrňujeme aj deriváty (z latinského derivare – odvodenie). Derivátom sa rozumie peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.