Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

Od 1. apríla 2018 bol novelizovaný zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov č. 98/2004 Z. z. a to konkrétne ustanovenie týkajúce sa distribútora, predajcu a spotrebiteľa pohonných látok. Predmetné osobitné ustanovenie stanovuje ich práva a povinnosti. Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej a má vydané povolenie na jeho distribúciu v daňovom voľnom obehu. Pod minerálnym olejom v predmetnom ustanovení rozumieme motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.