Dodanie nehnuteľnosti – vybrané problémy

Pri dodaní nehnuteľnosti budeme vychádzať z § 8 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ( ďalej len „Zákon o DPH“), kde je zadefinované, čo považujeme za dodanie tovaru. Tovarom pre účely tohto zákona rozumieme hmotný majetok. Hmotný majetok pre účely DPH pozostáva z hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí vrátane pozemkov, elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci, bankovky a mince, ak sú dodané na zberateľské účely za cenu inú ako je ich nominálna hodnota. V § 8 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH je zvlášť zadefinované dodanie stavby…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.