Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Termín a miesto konania

26. 4. 2017, sféra, a.s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava

Lektor

Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Obsah seminára

 • Jednotlivé typy dohôd, ich základná charakteristika
 • Zákonník práce a dohody
  • Doba trvania dohody
  • Minimálna odmena na dohodu
  • Prekážky v práci, pracovný čas vrátane evidencie
  • Ostatné plnenia
  • Stravné
 • Sociálna poisťovňa
  • Pravidelné a nepravidelné príjmy z dohôd
  • Registrácia v sociálnej poisťovni
  • Výpočet odvodov
  • Výkazy a splatnosť odvodov
 • Zdravotná poisťovňa
  • Registrácia dohôd v zdravotnej poisťovni
  • Výpočet odvodov
  • Výkazy a splatnosť odvodov
 • Daň zo závislej činnosti
  • Uplatnenie nezdaniteľný častí základu dane
  • Daňový bonus
  • Sadzba dane
  • Výpočet dane
  • Ročné zúčtovanie, daňové priznanie
 • Registrácia a výpočet odvodových a daňových povinností u:
  • Starobný, predčasný starobný a invalidný dôchodca
  • Žena na materskej a rodičovskej dovolenke
  • Žiak a študent
  • Dobrovoľne nezamestnaný

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 52,5 eur 63 eur
Verejnosť 57 eur 68,40 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

26042017100

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie     

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

13 − 3 =