Dotácie v účtovníctve podnikateľov (1. časť)

V súčasnom období sa podnikateľské subjekty snažia získať a využiť pri realizácii svojej podnikateľskej činnosti rôzne . Dotácia môže byť poskytnutá zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov miest a obcí, z fondov Európskej únie a podobne. Získanie dotácie je podmienené splnením vopred stanovených podmienok a dotácia je vždy určená na konkrétny účel (presne stanovený), ktorý musí príjemca dotácie dodržať. V súvislosti s účtovaním dotácií vznikajú účtovnej jednotke zúčtovacie vzťahy, ktoré sú predmetom účtovníctva, t. j. účtovania v bežnom účtovníctve a vykazovania v účtovnej závierke. Cieľom príspevku je uviesť obsahové vymedzenie zúčtovacích vzťahov z dotácií, prezentovať…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.