Dotácie v účtovníctve podnikateľov (2. časť)

V prvej časti článku sme sa venovali vysvetleniu základných východísk pre účtovanie dotácií, uviedli sme obsahové vymedzenie zúčtovacích vzťahov z dotácií a účtovanie dotácie na majetok. V príspevku sa budeme venovať účtovaniu dotácie na úhradu nákladov, účtovaniu dotácie od sponzora v športe (tzv. sponzorské), poukážeme na osobitné prípady spojené s účtovaním dotácií. V článku tiež uvedieme vykazovanie zúčtovacích vzťahov z dotácií v účtovnej závierke jednotlivých veľkostných skupín podnikateľských účtovných jednotiek. Dotácia na úhradu nákladov Dotácia na úhradu nákladov kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky. Dotácia na úhradu nákladov môže byť určená na…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.