DPH v praxi a pripravované zmeny

DPH v praxi a pripravované zmeny

Termín a miesto konania

20. 9. 2016, Žilina, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Lektor

Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa

 

Obsah seminára

Vymedzenie základných pojmov na účely zákona o DPH (zdaniteľná osoba, predmet dane, ekonomická činnosť...)

Dodanie tovaru

 • Miesto dodania tovar 
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ; Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z EÚ
 • Trojstranný obchod a reťazové obchody a uplatňovanie oslobodenia pri intrakomunitárnej dodávke (riziká spojené s prepravou)
 • Miesto dodania tovaru pri dovoz
 • Dovoz tovaru do iného členského štátu a preprava na územie SR alebo do iného členského štát 
 • Vznik daňovej povinnosti
 • V tuzemsku
 • Pri dodaní tovaru v rámci EÚ vrátane trojstranného obchodu
 • Pri dodaní tovaru do tretích štátov (EÚ)
 • Pri dovoze tovaru

Dodanie služby 

 • Miesto dodania služby (všeobecné a špecifické pravidlo)
 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služby

Osoba povinná platiť daň 

 • Prenos daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov 
 • Prenos daňovej povinnosti pri tovare z EÚ
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri tovare a službách
 • Tovar nadobudnutý od zahraničnej osoby v tuzemsku
 • Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach

Právo na odpočítanie dane

 • Zákonné podmienky splnenia práva na odpočítanie dane
 • Vecné priraďovanie prijatých vstupov a právo na odpočítanie dane
 • Tovar a služby bez nároku na odpočítanie dane a oslobodenie pri predaji tovaru (z pohľadu napr. nájmu a finančných služieb)
 • Krátenie koeficientom
 • Faktúra ako doklad formálnej stránky odpočtu DPH

Plánované novinky v DPH

 

HARMONOGRAM

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Cena seminára  bez DPH   s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
 Verejnosť  65 eur 78 eur
 Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
 Údaje pre platbu   
 Číslo účtu:  SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
 Variabilný symbol:

20092016 (Žilina)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

5 × four =