DPH – praktické vypĺňanie tlačív daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu a súvisiacich dokladov

Termín a miesto konania

28. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Lektor

Ing. Vladimír Ozimý

Obsah seminára

S charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým sa naučíte prakticky vypĺňať tlačivá Daňového priznania k DPH, Súhrnného výkazu, Kontrolného výkazu, ako aj súvisiacich dokladov. Výkazy budete vypĺňať spoločne na školení na základe praktických príkladov čerpaných zo situácií podnikateľov a príkladov z firmy.

 • Tuzemské plnenia a uvádzanie vo výkazoch na príkladoch
  • Dodanie tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do daňového priznania
  • Dodanie tovaru alebo služby  zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do kontrolného výkazu
  • Dodanie tovaru alebo služby pre fyzickú osobu nepodnikateľa a uvedenie v DP a kontrolnom výkaze
  • Dodanie tovaru s prenesením daňovej povinnosti v tuzemsku a vykazovanie v DP a KV:
   • u poskytovateľa plnenia
   • u príjemcu plnenia 
  • Doklady z registračnej pokladnice a uvádzanie v kontrolnom výkaze na príkladoch
  • Prijatá faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (riadna a zjednodušená faktúra) na príkladoch
  • Opravná faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze:
   • u vyhotoviteľa
   • u príjemcu
 • Dodanie a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ na príkladoch (vrátane trojstranného obchodu)
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní 
  • Uvádzanie v súhrnnom výkaze
 • Dodanie služieb do zahraničia a prijatie služieb zo zahraničia (v rámci EÚ a tretích štátov) na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní
  • Uvádzanie v súhrnnom výkaze
 • Dovoz tovaru z tretích štátov na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní
 • Vývoz tovaru do tretích štátov na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní

Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 55 eur 66 eur
Verejnosť 70 eur 84 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

28042017

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie     

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

3 × one =