Elektronické tlačivá

Vždy aktuálne a ľahko editovateľné.

Inštalácia programu netrvá dlhšie ako 60 sekúnd.

Inštalovať program

Pre vstup do programu eTlačivá potrebujete grid kartu. Získate ju bezplatne.

GRID karta

Máte grid kartu? Máte aktuálne tlačivá!

Internet ponúka neobmedzené možnosti. Aj istú mieru pochybností.

Vždy aktuálne

Sledujeme legislatívne procesy. Spolupracujeme s advokátmi, ministerstvami. Pre životné situácie občanov s rôznym spoločenským postavením ponúkame vždy aktuálne elektronické tlačivá.

Ľahko editovateľné

Ak ste vypísali tlačivo v počítači s chybou a nevytlačili ste ho, nič zložité sa nestalo. Chybu opravíte a tlačivo bez chýb si vytlačíte. Ušetríte čas a znížite si finančné náklady.

Automatické výpočty

Sú tlačivá, ktoré si vyžadujú sčítanie alebo odčítanie súm. Prípadne zložitejšie matematické operácie. Daňové a rôzne ekonomické tlačivá obsahujú funkciu automatické výpočty.

Bezplatné a neobmedzené používanie po dobu 15 dní od registrácie!

Máte otázky? Kontaktujte nás!

captcha