Exekúcie – zrážky zo mzdy

V dnešnom článku si zhrnieme základné práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán pri plnení povinností súvisiacich s exekúciami. Budeme sa venovať „klasickým“ exekúciám, čiže takým, ktoré mávame najčastejšie a to sú exekúcie doručené exekútorom v zmysle exekučného poriadku. Zamestnávateľ vstupuje do procesu exekučných zrážok zo mzdy v prípade, že novo nastúpený zamestnanec má uvedené na zápočtovom liste, alebo inom potvrdení, že sú proti nemu vedené exekučné zrážky, alebo vtedy ak od exekútora dostane príkaz na začatie exekúcie. V zmysle zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomí povinného i oprávneného o…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.