IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľom obsah nového štandardu IFRS Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi, ktorý bol publikovaný v máji 2014. Pôvodne mal byť tento štandard účinný od 1. januára 2017; v júli 2015 však došlo k odloženiu jeho účinnosti o jeden rok, t.j. od 1. 1. 2018. Zároveň sa očakáva, že v texte štandardu budú vykonané určité úpravy. V čase vzniku tohto príspevku už existoval prvý návrh zmien a úprav štandardu, ktorý zahŕňal tieto oblasti: (1) identifikácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, (2) identifikácia strán transakcie v sprostredkovateľskej transakcii a (3) určenie, či licencia…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.