V januári 2016 vydala IASB nový štandard IFRS 16 Lízingy, ktorý významným spôsobom mení účtovanie a vykazovanie lízingov, konkrétne u nájomcu. Dôvodom pre vydanie nového štandardu bola skutočnosť, že podľa existujúcej úpravy lízingov (podľa IAS 17 Lízingy) nie sú aktíva a záväzky z operatívnych lízingov vykázané v súvahe nájomcu (informácie o nich sú uvedené iba v prílohe k účtovnej závierke), čím je značne znížená vypovedacia schopnosť súvahy, najmä ukazovatele zadĺženosti spoločností operujúcich v odvetviach s vysokým percentom operatívnych lízingov (letecké spoločnosti, maloobchody a podobne). Štandard bude v účinnosti od 1. januára 2019; spoločnostiam s…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.