Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

V priebehu roku 2015 vyšli v nadväznosti na zmeny zákona o účtovníctve dve opatrenia MF SR upravujúce účtovnú závierku. Jedno sa týka veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, jedno malých účtovných jednotiek. Opatrenie MF SR upravujúce účtovnú závierku pre mikro účtovné jednotky sa v priebehu roku 2015 nemenilo. Opatrenie MF/19926/2015-74 z 2. decembra 2015 mení a dopĺňa opatrenie MF/23377/2014-742 upravujúce účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu. Časť zmien je účinná k 31.12.2015 a časť k 1.1.2016. Zmeny účinné k 31. 12. 2015 sú tri. Ide o rozšírenie okruhu spriaznených účtovných jednotiek o subjekty, ktoré poskytujú služby kľúčového manažmentu či už danej účtovnej jednotke, alebo…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.