Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2018 s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

Východiská noviel daňového poriadku v roku 2018 V priebehu roka 2018  boli  schválené  tri novely  zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ daňový poriadok“) aj s pripomienkami počas  schvaľovacieho procesu v NR SR. Je potrebné poznamenať, že v roku 2018 nebola schválená žiadna rozsiahla novela daňového poriadku  predložená Ministerstvom financií, išlo len o krátke  novely daňového poriadku  vyvolané  novými zákonmi alebo novelami k osobitným predpisom, ktoré si vyžiadali legislatívnu  úpravu daňového poriadku len vybraných ustanovení.  (1) Prvá novela daňového poriadku  je uvedená v čl.  CXV…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.