Informácia k zákonu proti byrokracii, ktorým sa zrušujú povinností daňových subjektov o predkladaní výpisov z vybraných registrov

Východiská zákona proti byrokracii a jeho vplyv na zrušenie povinností daňových subjektov a následná legislatívna úprava osobitných právnych predpisov V prvom polroku roku 2018 bol v NR SR schválený návrh zákona proti byrokracii, ktorým dochádza k dlho očakávanému zrušeniu povinností fyzických a právnických osôb predkladať orgánom verejnej moci výpisy z dokumentov ako je výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra trestov v listinnej podobe, ktoré podľa osobitných predpisov boli fyzické a právnické osoby povinné doteraz predkladať; tieto údaje a výpisy z registrov sú orgány verejnej moci na účely svojej úradnej činnosti povinné navzájom a bezplatne si…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.