Inventarizácia a jej súčasť inventúra ako východisko správneho vykazovania finančných informácií

Kontrolný systém účtovnej jednotky predstavuje súhrn postupov, nástrojov a kontrolných mechanizmov, ktoré zaviedlo vedenie účtovnej jednotky, aby zabezpečilo riadny a účinný chod podnikania, ochranu aktív, predchádzanie a odhaľovanie podvodov a nesprávností, presnosť a kompletnosť účtovných údajov a včasnú prípravu spoľahlivých informácií. Je to súbor postupov, nástrojov a kontrolných mechanizmov, ktoré existujú vnútri konkrétnej účtovnej jednotky, preto sa často nazýva interná kontrola. Podklady pre uskutočnenie dôslednej kontroly poskytuje v najväčšej miere práve účtovníctvo. Súčasťou kontrolných mechanizmov v účtovnej jednotke sú aj postupy vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na účtovne informácie…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.