Jarná škola praktického účtovníka

SKCÚ logo logo Profuturion

 

 


Rozmýšľate nad zmenou prostred
ia, radi by ste spojili príjemné s užitočným a ideálne ak by to malo byť daňovo uznaným výdavkom?

1 - 3 dňové školenie v Trenčianskych Tepliciach

 

Čaká na Vás trojica obľúbených lektorov: 

 • JÚLIA PŠENKOVÁ,
 • Ing. Mgr. MARTIN TUŽINSKÝ, PhD. - daňový poradca,
 • Ing. VLADIMÍR OZIMÝ - daňový poradca.

Ľubovoľne si môžete zvoliť účasť na jednotlivých dňoch alebo na všetkých 3 dňoch / bez ubytovania alebo s ubytovaním v hoteli kúpeľného mestečka v blízkosti Mostu slávy v hoteli Most Slávy***.

Program:

1. deň: 08. jún 2016

(registrácia 9:30 - 10:00, začiatok školenia 10:00, koniec školenia cca 16:00)

Problematika DPH 

 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby
 • Uplatnenie nároku na odpočet DPH (§ 49 - § 51 ZDPH)
 • Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z IČŠ (§ 20 + aktuálne usmernenie FR SR)
 • Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri prijatí služby z iného členského štátu a z tuzemska
 • Oprava základu dane z pridanej hodnoty, úprava odpočítanej dane
 • Pomerné odpočítanie DPH, úprava odpočítanej DPH z titulu zmeny účelu alebo rozsahu použitia majetku
 • Osobitosti cash - flow režimu
 • Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016 (obsahová náplň jednotlivých častí, špecifiká z pohľadu cash flow režimu, zmeny v oblasti časti B.3.) v praktických príkladoch
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (obsahová náplň jednotlivých riadkov) s uvedením príkladov
 • Súhrnný výkaz k DPH v praktických príkladoch
 • Opravy chýb (oneskorene prijatá faktúra z tuzemska alebo z iného členského štátu, oneskorene zaúčtovaný dobropis ...)

2. deň: 09. jún 2016

(registrácia 08:30 - 9:00, začiatok školenia 09:00, koniec školenia cca 16:00)

Optimalizácia základu dane v praktických príkladoch so zameraním na PO

 • Transakcie medzi PO a FO a ich využitie z pohľadu optimalizácie základu dane (služby, autorské honoráre, pôžičky, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí)
 • Porovnanie s. r. o., SZČO a honorárov autorov v praktických príkladoch
 • Optimalizácia na úrovni pohľadávok a záväzkov (postúpenie pohľadávky, odpísanie pohľadávky, tvorba opravných položiek, príslušenstvo k pohľadávkam, novácia záväzkov, odpustenie dlhu)
 • Obchodné vzorky a reklamné predmety
 • Spotrebiteľské súťaže a podpora predaja
 • Využitie darov
 • Praktické príklady nákladov, ktoré sú pre podnikateľa nevyhnutné :-)
 • Návod ako neprísť o uplatnenie daňovej straty
 • Občianske združenia - výhody a nevýhody
 • Možnosti odvrátenia spoločnosti od krízy (transakcie ovplyvňujúce vlastné imanie, účtovanie o výnosoch)

3. deň: 10. jún 2016

(registrácia 09:30 - 10:00, začiatok školenia 10:00, koniec školenia cca 15:30)

Optimalizácia daňovo-odvodových nákladov spoločnosti a vybrané problémy

 • Formy odmeňovania a ich porovnanie v praktických príkladoch
 • Zamestnanecké benefity
 • Vybrané problémy (elektronická komunikácia so správcom dane, novinky v aplikačných problémoch zákona o dani z príjmov - prenajímané nehnuteľnosti, tuzemské transferové oceňovanie...)

 

Balík Počet dní Popis Bežná cena s DPH/osobu Cena pre členov SKCÚ s DPH/osobu VS pri platbe
A 1 V cene je zahrnuté (ľubovoľné) jednodňové školenie podľa vlastného výberu, školiace materiály, občerstvenie a teplý obed. 126 € 100,80 € 08091006, do poznámky uviesť zvolený deň
B 3 V cene je zahrnuté 3 - dňové školenie, školiace materiály, ubytovanie (v jednolôžkovej izbe) a stravovanie v rozsahu plnej penzie. 486 € 388,80 € 0810061
C 3 V cene je zahrnuté 3 - dňové školenie, školiace materiály, ubytovanie (v dvojlôžkovej izbe s iným účastníkom školenia) a stravovanie v rozsahu plnej penzie. 468 € 374,40 € 0810062

V cene sú zahrnuté i voľnočasové aktivity (dobrovoľne) ako:

 • Teambuildingová akcia iPad Honba za pokladom s možnosťou zaujímavej výhry po skončení školenia v prvý deň.
 • Grilovačka na otvorenom grile so živou hudbou alebo karaoke (v závislosti od počtu účastníkov) po skončení školenia v druhý deň.
 • Wellness (spoločný vstup na 2 hodiny).

 

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Záhradnícka 95
821 08  Bratislava

IČO: 173 140 20
IČ DPH: SK2020708778
IBAN: SK33 0900 0000 0000 11482463

Kontakt: 0903 478 592, 02/534 12 954
www.skcu.sk

Prihlášky môžete posielať: skcu@skcu.sk alebo karesova@skcu.sk


Okomentujte článok

3 × four =