1. Úvod Obsahom tohto príspevku je problematika dane vyberanej zrážkou. Je to veľmi aktuálna téma, keďže aj k 1. 1. 2017 došlo pri tomto spôsobe zdaňovania k viacerým významným zmenám. Inštitút vyberania dane zrážkou sa dlhé roky využíva na celom svete; aj na Slovensku ho považujeme za osvedčený a efektívny a aj preto sa postupne rozširuje okruh takto zdaňovaných príjmov. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto témy nemožno ju v tomto príspevku rozobrať podrobne. 2. Stručne k podstate tohto spôsobu zdaňovania Zrážkou dane sa zdaňujú príjmy taxatívne uvedené v § 43 zákona č. 595/2003 Z. z….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.