Kompletný výklad zákona o DPH

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín a miesto konania

26. - 27. 10. 2016, BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Lektor

Ing. Ľubica Kožíková – Finančné riaditeľstvo SR

Obsah seminára

 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Vznik daňovej povinnosti na základe prijatej platby
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu (od 1.1.2016 v oblasti stavebníctva)
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie

Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 12:45 teplý obed, žrebovanie tomboly
12:45 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

 

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 100 eur 120 eur
Verejnosť 120 eur 144 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

2627102016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

seven − four =