Komplexný pohľad na pracovný pomer

Termín a miesto konania

14. 3. 2017, sféra, a.s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava

Lektor

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová

Obsah seminára

Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, čiastočne skončenie pracovného pomeru, spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnanca

 • Predzmluvné vzťahy
 • Uzavretie pracovnej zmluvy, jej náležitosti
 • Zmeny v rámci pracovného pomeru - preradenie na inú prácu, pracovná cesta, dočasné pridelenie
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 • Výpoveď zo strany zamestnanca
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
 • Hromadné prepúšťanie

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 55, 67 eur 66,80 eur
Verejnosť 60 eur 72 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

14032017

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie  

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk 

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová

 

 


Okomentujte článok

18 + 12 =