Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2017

Od 1. januára 2014 sa zaviedla pre platiteľov dane (zdaniteľné osoby registrované podľa § 4, 4a, 5 a 6) nová povinnosť, a to podávať kontrolný výkaz. Zavedenie tejto povinnosti v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) vychádzalo zo schváleného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016. Akčný plán vláda SR schválila dňa 31. mája 2012 uznesením č. 235/2012. Platitelia dane počnúc 1. januárom 2014, to znamená, že prvýkrát za zdaňovacie obdobie január 2014 alebo 1. štvrťrok roka 2014…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.