Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za ZO 2018

Všeobecne k  lehotám na podanie daňových priznaní  Podanie daňových priznaní  ako jednej z dôležitých povinností daňového subjektu alebo osoby, ktorej vznikla povinnosť  daňové priznanie podať, aj keď nie je podnikateľom, upravujú hmotno právne predpisy, napr.  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ ZDP) , z.č. 222/2004 Z. z. o DPH v z.n.p.  (ďalej len „ZDPH“) ako aj  procesný zákon, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. Z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej  len „daňový poriadok“). Ustanovenia, ktoré súvisia s podaním daňového priznania k dani z príjmov S podaním daňového priznania fyzickej osoby…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.