Majetok a záväzky v cudzej mene v účtovníctve podnikateľov (1. časť)

V tomto článku si vysvetlíme vecnú podstatu používania cudzej meny v účtovníctve podnikateľov, objasníme používanie kurzov pri jednotlivých druhoch majetku a záväzkov v cudzej mene (valutová pokladnica, devízový účet, ceniny, peniaze na ceste) a ich prepočet na menu euro, poukážeme na výnimky pri prepočte cudzej meny na menu euro, na vznik a účtovanie kurzových rozdielov a na jednoduchých príkladoch aplikujeme postupy účtovania majetku a záväzkov znejúcich na cudziu menu. Cudzia mena a jej použitie v účtovníctve podnikateľov Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve viesť účtovníctvo a zostavovať…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.