Majetok a záväzky v cudzej mene v účtovníctve podnikateľov (2. časť)

V tomto článku si vysvetlíme vecnú podstatu používania cudzej meny v účtovníctve podnikateľov, objasníme používanie kurzov pri jednotlivých druhoch majetku a záväzkov v cudzej mene (pohľadávky a záväzky z obchodného styku, poskytnuté a prijaté preddavky, nevyfakturované dodávky a nevyfakturované pohľadávky, účty časového rozlíšenia, opravné položky a rezervy) a ich prepočet na menu euro, poukážeme na výnimky pri prepočte cudzej meny na menu euro, na vznik a účtovanie kurzových rozdielov a na jednoduchých príkladoch aplikujeme postupy účtovania majetku a záväzkov znejúcich na cudziu menu. V závere článku poukážeme na spôsob prezentovania majetku a záväzkov v…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.