Za najrozsiahlejšiu zmenu v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov môžeme označiť zavedenie nových pravidiel pre určenie miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanom). Miestom dodania týchto služieb je vždy miesto – štát, v ktorom má príjemca služby, ako konečný spotrebiteľ a nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (tz. miesto, kde je usadený zákazník). Základným cieľom je dosiahnuť zdanenie služby v mieste jej skutočnej spotreby. Dodávatelia vybraných služieb budú mať preto možnosť využiť jednotné kontaktné miesto tzv. MOSS…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.