Neisté daňové postupy v prípade dane z príjmu podľa IFRIC 23

Začiatkom júna pripravil IFRS IC (a IASB vydala) v poradí už dvadsiatu tretiu interpretáciu IFRIC, tentokrát zameranú na postupy uplatňované v prípade dane z príjmu. Táto otázka je zaujímavá aj pre slovenské podniky, pretože výrazná časť účtovných jednotiek, ktoré pri zostavení účtovnej závierky postupujú podľa IFRS, uvádza v svojich poznámkach že daňové prostredie sa vyznačuje vyšším stupňom neistoty. Napríklad Tatra Banka (2017) uvádzala v účtovnej závierke zostavenej za r. 2016 nasledujúci text: „Pravidlá a predpisy o dani z príjmu zaznamenali v posledných rokoch významné zmeny; v súvislosti s rozsiahlou a zložitou problematikou ovplyvňujúcou bankové odvetvie neexistuje významný historický precedens, resp….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.