Nová definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

V Národnej rade Slovenskej republiky bola dňa 7. decembra 2017 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“), ktorej prevažná časť ustanovení nadobudla účinnosť od 1. januára 2018. Predmetom novely zákona o dani z príjmov boli viaceré dôležité zmeny týkajúce sa dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb. Zmeny však ani tentokrát neobišli jednu z najdiskutovanejších tém zdaňovania posledných rokov – transferové oceňovanie. Novelou zákona o dani z príjmov konkrétne v transferovom oceňovaní dochádza k podstatnému prepracovaniu definície závislých osôb. V tomto príspevku si novú definíciu závislých osôb podrobne zanalyzujeme (ktoré osoby a subjekty sa…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.