Nové lehoty na uchovávanie účtovnej dokumentácie a sprísnené sankcie za porušenie zákona o účtovníctve od roku 2018

Všeobecne k uchovávaniu účtovnej dokumentácie Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu; a rovnako je povinná  zabezpečiť ochranu aj  použitých technických  prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia   pred neoprávnenými zásahmi, do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením, a to po dobu, ktorú  ustanovuje príslušný osobitný predpis. Povinnosť  účtovnej jednotky zabezpečiť ochranu  účtovnej  dokumentácie je predovšetkým  z dôvodu  jej preukázateľnosti pred orgánmi štátnej správy. V takýchto prípadoch účtovná jednotka  preukazuje ich  existenciu za sledované účtovné obdobie, ich riadne zaúčtovanie  a ich riadne uchovávanie počas celej doby na to ustanovenej v zákone o účtovníctve, napr. na…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.