Novela Postupov účtovania pre podnikateľov

Novela Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) nadobúda účinnosť v dvoch krokoch, a to od 31. 12. 2014 (novela týkajúca sa zrušenia mimoriadnej činnosti) a od 1. 1. 2015 (novela týkajúca sa najmä ustanovení o spôsobe účtovania cenných papierov, podielov, pôžičiek, dividend a podobne, o ktorých sa účtuje v rámci podielovej účasti). 1. Zrušenie mimoriadnej činnosti a prevodových účtov Výsledok hospodárenia sa novelou postupov účtovania bude členiť na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Novela…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.