K novele zákona o dani z príjmov obsiahnutej v zákone o športe

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorom sa Národná rada SR uzniesla 26. novembra 2015, nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016 (okrem článku XIII. – novely školského zákona, ktorý nadobúda účinnosť až 1. januára 2019). Podľa § 1 tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe. Ide teda o komplexnú právnu úpravu športu. Týmto zákonom bol zrušený o. i. zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.