Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2016

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) bol v roku 2015 novelizovaný zákonom č. 130/2015. Účinnosť uvedeného zákona bola rozdelená do viacerých krokov, kedy čiastočná novelizácia nadobudla účinnosť 1. 7. 2015, ďalšie ustanovenia tejto novely nadobúdajú platnosť 1. januára 2016 a ešte posledná novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2017. V tomto článku sa venujem ustanoveniam novely zákona o účtovníctve, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016. Oceňovanie majetku Od 1. januára 2016 sa ruší oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, čím sa vypúšťa § 25 ods. 6 písm. b) zákona o účtovníctve. Reprodukčná obstarávacia cena bude…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.