Novela zákona o účtovníctve – nové triedenie účtovných jednotiek a úpravy Registra účtovných závierok

Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ pre rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké tak, ako to požaduje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov (ďalej aj smernica EÚ). Zákon č. 333/2014 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorým sa mení a dopĺňa ďalších päť zákonov, medzi nimi aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej aj zákon o účtovníctve) a to s…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.