K novelám daňového poriadku účinných od 1. januára 2016

V priebehu roka 2015 boli schválené štyri novely daňového zákona č. 563/2009 Z. z . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“ alebo „zákon“). Tri novely daňového poriadku uvedené v zákone č. 130/2015 Z. z., č. 176/2015 Z. z. a č. 252/2015 Z. z. sú krátkymi vyvolanými novelami iných zákonov, ktoré si následne vyžiadali legislatívnu úpravu aj daňového poriadku s účinnosťou v priebehu roka 2015; išlo o legislatívnu úpravu ust.. § 11, 23, 79 a 84 daňového poriadku. Účinnosť týchto tzv. vyvolaných…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.