Porovnanie oceňovania v účtovníctve do 31. decembra 2015 a od 1. januára 2016

V účtovníctve sa zaznamenávajú iba tie skutočnosti, ktoré možno vyjadriť v peňažných jednotkách, ide o uplatnenie všeobecne uznávanej účtovnej zásady merania prostredníctvom peňažnej jednotky. Táto zásada sa v účtovníctve premieta do účtovania a vykazovania iba tých skutočností, ktoré sa dajú oceniť. Oceňovanie je proces vyjadrenia objektu oceňovania v peňažných jednotkách. Objektom oceňovania môžu byť jednak jednotlivé zložky majetku a záväzkov ale aj účtovná jednotka ako celok (napr. v prípade predaja účtovnej jednotky). Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov od roku 2009 v Slovenskej republike oceňujeme primárne v peňažných jednotkách v mene euro, v niektorých prípadoch súbežne aj v cudzej mene. Výber…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.