Archívy Odborné články - Stránka 23 z 23 - ÚČTOkomplet

Odborné články

18
Nov

Dočasné pridelenie zamestnanca

Novelizovaný Zákonník práce vstúpi do platnosti od 1. marca 2015 a prináša zmeny, ktoré sa dotknú najmä ustanovení o dočasnom pridelení zamestnanca (tzv. personálny lízing). Dočasným pridelením zamestnanca sa rozumie výkon práce zamestnanca, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu,…

16
Nov

Rezolučné konanie z pohľadu zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republike dňa 26.11.2014 schválila nový zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu“). Tento zákon mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej…